• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Energia odnawialna i nieodnawialna

Poznawanie różnych odnawialnych źródeł energii. Wykonanie miniaturowej elektrownii wiatrowej.

O regionie

nasz regionKrobia – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Krobia. Jest głównym miastem Biskupizny. W ostatnim czasie w naszej gminie mieszkańcy coraz częściej korzystają z dobrodziejstw natury i pozyskują energię ze źródeł odnawialnych. Krobianie często instalują na swoich nieruchomościach panele słoneczne, w gminie Krobia powstała farma wiatrowa. Nasz region jest typowo rolniczy, wielu mieszkańców od pokoleń zajmuję się produkcją płodów rolnych. Dla tych ludzi pojawił się problem związany z planami powstania na terenie naszej gminy i gminy sąsiednich kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Doprowadziło by to do upadku wielopokoleniowych gospodarstw rolnych.

O projekcie

Jesteśmy uczniami Zespołu Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi. Uczestniczymy w projekcie o nazwie „Energia odnawialna i nieodnawialna”. Celem tego projektu jest Poznanie sposobów wytwarzania energii z podziałem na energię pozyskiwaną z odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii. Uczniowie zapoznają się również z budową i działaniem elektrowni wytwarzających prąd z określonego źródła. Dodatkowo wykonany zostanie wiatrak wytwarzający energię elektryczną.