• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wielkie czasu odmierzanie - czasoodmierzacz

Celem projektu realizowanego pod hasłem "Wielkie czasu odmierzanie - czasoodmierzacz" jest samodzielne wykonanie zegara słonecznego. W trakcie realizacji projektu członkowie zespołu poszerzą swoją wiedzę z różnych dziedzin, między innymi: matematyki, astronomii, fizyki i geografii. Dowiedzą się jakie działania należy podjąć, by zegar słoneczny mógł powstać. Pragną rezultat swojej pracy przekazać miastu i jego mieszkańcom mając nadzieję, że stanie się jego cząstką, a jednocześnie jedną z jego atrakcji.

O regionie

nasz regionO regionie
Golina jest gminą miejsko – wiejską, położoną w centralno – zachodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 99 km 2, który zamieszkuje 11,2 tys. osób. Gmina dzieli się na 18 sołectw i 3 osiedla. Przez jej terytorium przebiegają ważne szlaki komunikacyjne (drogowy i kolejowy) na linii Warszawa – Poznań, wraz z wjazdem na autostradę A – 2. Golina znana jest od XIV wieku. Prawa miejskie uzyskała w 1362 roku na mocy przywileju nadanego przez Kazimierza Wielkiego Stanisławowi Kiwale z Ostrowa. Golina była miastem prywatnym należącym do rodu Golińskich, następnie Żychlińskich. Do czasu rozbiorów wchodziła w skład województwa kaliskiego. W 1793 roku znalazła się w zaborze pruskim, w latach 1807 – 1815 w granicach Księstwa Warszawskiego,a po roku 1815 - Królestwa Polskiego. W 1870 roku Golina utraciła prawa miejskie, odzyskała je dopiero w 1921 roku. Najpiękniejszym zabytkiem Goliny jest kościół
z XVIII w.pod wezwaniem św.Jakuba. Rekreacji służy Park Miejski.

O projekcie

Projekt "Wielkie czasu odmierzanie - czasoodmierzacz" poszerzy naszą wiedzę na temat różnych sposobów mierzenia czasu i historii zegara.Ludzie w dawnych wiekach próbując mierzyć czas, opierali się na rytmie wyznaczanym przez przyrodę. Obserwowali wschody
i zachody słońca oraz pory roku. Dostrzegli ich powtarzalność i cechy. Naszym celem jest samodzielne wykonanie zegara słonecznego.
W trakcie realizacji projektu zgłębimy tajniki projektowania, dokonamy niezbędnych obliczeń, poznamy technologię obróbki kamienia, dowiemy się jak wykonać zegar słoneczny. Jesteśmy pewni, że realizując projekt rozwiniemy nasze zainteresowania, poszerzymy wiedzę i zdobędziemy nowe doświadczenia, a efekt naszej pracy będzie służył miastu i jego mieszkańcom, stając się jednocześnie jego atrakcją.
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon