• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomagamy "cyfrowo wykluczonym"

Projekt podejmuje poważny problem "wykluczenia cyfrowego" osób z powodu braku wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią informacyjną

O regionie

nasz regionDuszniki i okolice

Ziemia Dusznicka położona jest w centrum województwa wielkopolskiego, w odległości ok.40 km od Poznania.Za czasów pierwszych Piastów znajdowało się tu pięć grodów: niedaleko Brzozy, Młynkowa, Niewierza, Wilkowa i Zalesia, które stanowiły przedpola obronne Poznania.
Duszniki:
Duszniki zamieszkuje ok. 2500 osób. Ludność utrzymuje się głównie z rolnictwa, we wsi jest dobrze rozwinięta sieć handlowa, działa również sporo zakładów rzemieślniczych. W centrum Dusznik znajduje się charakterystyczny dworek z 1848 roku, w którym obecnie mieści się Gminny Ośrodek Kultury, który prowadzi bardzo aktywną działalność.
Podrzewie:
Duża wieś położona w północnej części gminy Duszniki. W Podrzewiu żyje około 860 mieszkańców, którzy utrzymują się głównie z pracy w rolnictwie. Ozdobą współczesnego Podrzewia jest Pałac z 1930 roku, w którym mieści się hotel. We wsi można napotkać kilka innych ciekawych obiektów. Warto zwrócić uwagę na kuźnię z 1896 roku.
Niewierz:
Miejscowość, która leży około 3 km od Dusznik. Wiadomo, że na początku XIX wieku wieś była w posiadaniu rodu Gintrowiczów. Mieszkańcy utrzymują się głównie z rolnictwa.

O projekcie

W ramach naszego projektu będziemy się starali znaleźć w naszym najblizszym otoczeniu osoby „wykluczone cyfrowo”, ze względu na brak odpowiednich kompetencji użytkowania komputera i korzystania z Internetu. Spróbujemy w ciągu dwóch miesięcy pokonać u nich barierę mentalną oraz nauczyć podstaw obsługi komputera.
Każdy z nas przyjmie pod "swoją opiekę" jedną osobę (babcię, dziadka, ciocię, wujka, mamę, sąsiada…)
Będziemy chcieli zarazić taką pomocą również koleżanki i kolegów ze szkoły, na specjalnym apelu, dzieląc się swoimi nowymi doświadczeniami.