• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Czy lenistwo przyczyniło się do rozwoju cywilizacji?

Pokazanie,że fizyka nią jest nauką czysto teoretyczną.

O regionie

nasz regionDuszniki to wieś położona na zachodzie wielkopolski. Liczy ona niecałe 3 tys. mieszkańców, lecz w całej Gminie Duszniki żyje prawie 9 tys. W tej miejscowości znajduje się też kilka ciekawych zabytków jak:

Dwór- obecnie służy jako poczta i gminne centrum kultury. Po jego prawej stronie znajduje się park oraz plac zabaw jest to cudowne miejsce na spacery i spędzanie czasu z rodziną.Kościół św. Marcina – jest to kościół z połowy XVI w. , w latach 1903-1904 został rozbudowany. Prezentuje on styl gotycki.Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach powstało w 1999 roku i jest zlokalizowane w dwóch obiektach, w których znajduje się 12 sal lekcyjnych oraz sala komputerowa. W roku szkolnym 2005/2006 uczęszcza do niego 259 uczniów, z których znaczna część (ok. 62 %) dowożonych jest autobusami szkolnymi z 9 wsi (Młynkowo, Niewierz, Podrzewie, Sędziny, Sędzinko, Sękowo, Wilczyna, Zalesie, Zakrzewko). Zaraz obok gimnazjum po prawej stronie znajduje się Szkoła Podstawowa, a po drugiej z kolei przedszkole.
Gimnazjum

O projekcie

Chcemy pokazać, że lenistwo rozumiane jako wygodnictwo,spowodowało postęp ludzkości.