• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jeździmy, biegamy, o zdrowie dbamy

Ciekawe, proste i cieszące się coraz większą popularnością formy ruchu.

O regionie

nasz regionGmina Duszniki to rolnicza gmina w powiecie szamotulskim, położona w centrum województwa wielkopolskiego. W 20 miejscowościach zamieszkuje 8500 mieszkańców. Ziemia dusznicka leży w dorzeczu dwóch ramion rzeki Mogilnicy. Najstarsze ślady osadnictwa w okolicach Dusznik datuje się na okres przedhistoryczny. Za czasów pierwszych Piastów znajdowały się tu grody stanowiące przedpola obronne Poznania, zlokalizowane w pobliżu Brzozy, Młynkowa, Niewierza, Wilkowa i Zalesia.
Pierwsza wzmianka o Dusznikach pochodzi z 1417 r. Jednakże znacznie wcześniej, w XII w. powstał prawdopodobnie kościół św. Marcina, a przed 1235 r. Duszniki należały do dóbr biskupstwa poznańskiego.
Wśród historycznych i architektonicznych zabytków gminy Duszniki wskazać należy m.in. grodziska pierścieniowate z XI w. w Brzozie i Niewierzu, dwory w Podrzewiu i Sękowie, klasycystyczny pałac z XVIII w. w Sędzinach oraz kościoły w Dusznikach i Wilczynie.
Nasza grupa to mieszkańcy Dusznik, Sękowa, Sędzinka i Zalesia.

O projekcie

Chcielibyśmy zachęcić do uprawiania najprostszych form ruchu oraz przybliżyć karierę dwóch sportowców z gminy Duszniki.W ostatnim czasie biega i jeździ rowerami coraz więcej osób.Mamy zamiar to sprawdzić.
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon