• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

                                           Projekt edukacyjny "Fizol"

Projekt edukacyjny "Fizol czyli jaki związek ma fizyka ze sportem" ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie projektu, pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych wiadomości z zakresu fizyki i sportu jako jednego z elementu kultury fizycznej. W harmonogramie projektu uwzględniono uczestnictwo na wykładach i ćwiczeniach AWF , spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki na różne obiekty sportowe, jak również pracę w grupach zadaniowych.

Drukuj artykuł
Przemysław Górski, Aktualizacja: 05-07-2012 16:35:58

                                                            O regionie

Gmina Ceków-Kolonia to jedna z jedenastu gmin w powiecie kaliskim, znajdująca się w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Powierzchnia gminy to 8819 ha, czyli 88,19km2, 18 sołectw i ok. 4788 mieszkańców.Gmina ma charakter typowo rolniczy, przeważają tereny nizinne. W północno-wschodniej części, jako formy polodowcowe, występują moreny denno-czołowe porośnięte drzewostanem. Wzgórza na tym obszarze mają wysokość 145m n.p.m. Teren gminy przecina rzeka Swędrnia ze swoim dopływem Żabianką i wpływa do Prosny

Ceków to jedna z najstarszych miejscowości w powicie kaliskim. Wieś położona jest przy drodze 470 prowadzącej z Kalisza do Warszawy w odległości 23 km na północny wschód od Kalisza.W Dokumencie z 1212 roku Książe Kaliski Władysław Donic nadaje Cecoviz biskupowi pruskiemu Chrystianowi. Późniejszy dokument z roku 1218 Papieża Honoriusza III potwierdza to nadanie.Prace archeologiczne w 1961 r. prowadzone przez ekipy Polski i Jugosławii dowodzą zasiedlenie tych terenów i usytuowanie na ważnym prastarym szlaku bursztynowym łączącym Imperium Rzymskie z Wybrzeżem Bałtyckim. Zdaniem archeologów odkryte nad rzeką Żabianką wczesnośredniowieczne grodzisko, broniące drogi kupieckiej, istniało w X-Xi wieku u było siedzibą typu strażniczego. Charakterystyczny kształt grodziska o nazwie ,,szwedzkie okopy” nie zachował się, uległ zniszczeniu przez najazdy, pożar i ze względu na bagnistą dolinę Swędrni. W Cekowie znaleziono 3 przęśliki tkackie sprzed 2500 lat i denar Faustyny Młodszej, żony Marka Aureliusza, z ok. 175-176 r.n.e. znajdujący się dziś w Muzeum Numizmatycznym w Łodzi.


 

Drukuj artykuł
Przemysław Górski, Aktualizacja: 05-07-2012 15:38:18
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon