• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Określenie obszaru problemowego

Jest to pierwszy krok do zainicjowania projektu. Polega na podjęciu decyzji jakiej dziedziny życia czy nauki projekt będzie dotyczył.
21.01.2013
04.02.2013
Wszyscy usiedliśmy w kręgu i metodą burzy mózgów ustaliliśmy, że projekt będzie dotyczył drzewa. Następnie każdy starał się wyrazić siebie w rysunku drzewa. Drzewo jest metaforą człowieka, stanowi jego lustrzane odbicie, jego korzenie, pień, korona i liście wiele mówią o naszych emocjach, przekonaniach, doświadczeniach, o naszej kondycji. Gdy więc każdy z nas narysował swoje drzewo, kolejno opowiadaliśmy o nim tak, jakbyśmy nim byli. Stwierdziliśmy, że każdy człowiek ma takie swoje drzewo w życiu. Dla jednych jest nim wykonywany zawód, dla innych zainteresowania a nawet powołanie.

Wybór tematu projektu

I. Generowanie pomysłów II.Wstępna selekcja III.Ostateczny wybór
21.01.2013
04.02.2013
Pomysły były różne, niektóre ograniczały się tylko do wyrobów z drzewa, inne do informacji o drzewach na różnych przedmiotach, kilka pomysłów dotyczyło sadzenia drzew. Uczestnicy stwierdzili jednak, że pożytki płynące dla człowieka ze współistnienia z drzewami można by wymieniać w nieskończoność. Jest ich tak wiele i są one tak znaczące, że niezmiernie trudno wyobrazić sobie życie człowieka bez tego towarzyszącego mu wiernie od zarania dziejów, wielkiego, milczącego przyjaciela jakim jest drzewo. Ostatecznie ustalono, że najtrafniejszym tematem, łączącym zainteresowania i oczekiwania wszystkich uczestników projektu będzie temat: "Drzewo bije w sercu każdego człowieka".

Uzasadnienie wyboru tematu

Pytania pomocnicze: co zainspirowało uczniów do realizacji danego projektu; dlaczego będzie dotyczył danej tematyki; co jest w nim interesującego? Co powinna przynieść realizacja projektu?
21.01.2013
04.02.2013
Drzewo jest tematem każdej dziedziny naukowej, wielu zawodów, zainteresowań, na każdym przedmiocie matematyczno-fizycznym ale i humanistycznym występuje element drzewa. Odnaleźliśmy informację , że drewno znalazło w życiu człowieka ponad 30 tysięcy zastosowań. Nie ulega wątpliwości, że ta liczba będzie rosła wraz z rozwojem cywilizacji człowieka. Mimo upływu lat wciąż jest to surowiec modny i przyjazny człowiekowi. Najlepiej czujemy się, gdy otacza nas materiał naturalny – drewno. Jego kolor, faktura i ciepło ciągle znajdują uznanie u architektów, projektantów. Także w codziennym życiu człowieka znaczenie drzew trudno jest przecenić. Od niepamiętnych czasów ludzie sadzą je i wykorzystują do najróżniejszych celów. Żeby wymienić tylko najważniejsze, powiedzmy o niezwykle szerokim zastosowaniu drewna w budownictwie i przemyśle meblowym, do produkcji papieru oraz jako opał, o owocach wykorzystywanych nie tylko do konsumpcji, ale też jako cenny surowiec w najróżniejszych branżach, np. do produkcji leków, farb, olejów itp., wreszcie o pełnionych przez drzewa funkcjach ochrony przed hałasem, kurzem, wiatrem i słońcem a także ich dekoracyjnym i rekreacyjnym znaczeniu. Po tych rozważaniach stwierdziliśmy, że najtrafniejszy będzie temat "Drzewo bije w sercu każdego człowieka"

O regionie

Dodanie zdjęcia regionu wraz z opisem (zakładka PROMO Regionu).
21.01.2013
04.02.2013
Gmina Brudzew położona jest na urokliwym terenie nizinnym, który został ukształtowany podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Dominują tu przepiękne krajobrazy z lasami, jeziorami a szczególnie dobrze zachowanym w Brudzewie jeziorem pochodzenia polodowcowego tzw. oczkiem wytopiskowym. Ciekawe zabytki, żywe tradycje i obrzędy ludowe a w szczególności straż Turków przy grobie Pana Jezusa podczas Tridum Paschalnego przyciągają wielu turystów. Już od wczesnej wiosny podziwiać można budzącą się do życia przyrodę, lasy, łąki pełne polnych kwiatów, stare wierzby nad przepływającą przez Brudzew Kiełbaską, która jest lewym dopływem Warty. Urokliwy jest też obszar Natura 2000 znajdujący się nad rzeką Wartą, gdzie można delektować się ciszą i spokojem. Przez gminę Brudzew ciągną się cztery wspaniałe trasy rowerowe. Prowadzą one przez zielone, gęsto zadrzewione tereny i malownicze tereny, na których można zapomnieć o trudach i kłopotach dnia codziennego. Gmina Brudzew to dobre miejsce dla ludzi zmęczonych intensywnością miejskiego życia. Sprzyja temu dogodne położenie komunikacyjne gdyż, przez zachodnią część gminy przebiega droga wojewódzka nr 470 Kalisz-Turek-Koło , a w części północnej autostrada A2. Mając w zasięgu wzroku ciekawą przyrodę, stare drzewostany, rozłożyste dęby w parku w Kolnicy i okazały platan o trzech pniach nie można nie mieć drzew w swoim sercu.